" Kebajikan Jana Akhirat Bahagia.."

Friday, October 23, 2009

"Keadaan Lapar Rasulullah SAW.."

  • Tarmidzi meriwayatkan daripada Abu Talhah ra. katanya: Suatu ketika kami datang mengadukan kelaparan kepada Rasulullah SAW lalu kami mengangkat kain kami, di mana padanya terikat batu demi batu pada perut kami. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kainnya, lalu kami lihat pada perutnya terikat dua batu demi dua batu. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:156)
  • Suatu riwayat yang diberitakan oleh Abu Nu'aim, Khatib, Ibnu Asakir dan Ibnun-Najjar dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda sedang bersembahyang duduk, maka aku bertanya kepadanya: Ya Rasulullah! Mengapa aku melihatmu bersembahyang duduk, apakah engkau sakit? Jawab baginda: Aku lapar, wahai Abu Hurairah! Mendengar jawaban baginda , aku terus menangis sedih melihatkan keadaan baginda itu. Baginda merasa kasihan melihat aku menangis, lalu berkata: Wahai Abu Hurairah! jangan menangis, kerana beratnya penghisaban di hari kiamat kelak tidak akan menimpa orang yang hidupnya lapar di dunia jika dia menjaga dirinya di kehidupan dunia. (Kanzul Ummal 4:41)
  • Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah ra. katanya: Sering kali kami duduk sampai empat puluh hari, sedang di rumah kami tidak pernah berlampu atau dapur kami berasap. Maka orang yang mendengar bertanya: Jadi apa makanan kamu untuk hidup? Jawab Aisyah: Kurma dan air saja, itu pun jika dapat. (Kanzul Ummal 4:38)
  • Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Baihaqi telah berkata Aisyah ra.: Rasulullah SAW tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut, dan sebenarnya jika kami mahu kami bisa kenyang, akan tetapi baginda selalu mengutamakan orang lain yang lapar dari dirinya sendiri. (At-Targhib Wat-Tarhib 5:149)

~islamicWarrior~


No comments:

Post a Comment