" Kebajikan Jana Akhirat Bahagia.."

Thursday, June 04, 2009

"Kisah Karamah Para Sahabat Rasulullah"

'Abdullah bin 'Umar r.a.'

Diceritakan bahawa ketika Abdullah bin 'Umar sedang menempuh suatu perjalanan, ada seekor singa menghalangi orang-orang di tengah jalan. Ia menghentikan untanya, lalu turun menghampiri singa itu, menggosok telinganya, dan menyingkirkannya dari tengah jalan. Abdullah bin `Umar mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Jika manusia hanya takut kepada Allah, maka tidak ada hal lain yang bisa menguasainya." (Kitab Thabaqah karya Al-Munawi)

'Umar bin Khattab r.a.'

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahawa ketika `Umar bin Khattab r.a. melewati pemakaman Baqi', dia mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, hai para penghuni kubur. Kukhabarkan bahwa isteri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibahagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai `Umar bin Khattab, kukhabarkan juga bahawa kami telah mendapatkan balasan atas kewajipan yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan."

'Abu Darda' r.a.'

Pada suatu hari, Abu Darda' menyalakan api di bawah tungku, di sampingnya ada Salman, terdengarlah suara tasbih dari dalam tungku itu, seperti suara anak kecil. Kemudian tungku itu dibalik dan dikembalikan ke posisi semula, tetapi tidak sedikit pun makanan yang tumpah. Salman merasa hairan, lalu berkata, "Lihatlah Abu Darda'! Tidak ada kejadian yang menyamainya." Abu Darda' menjawab, "Seandainya engkau diam, maka engkau akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung dan menakjubkan, yakni bertasbihnya mangkuk besar itu." (Riwayat Al-Qusyairi)

No comments:

Post a Comment